Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο, ένα κοινό αστέρι τύπου G, όμοια του οποίου υπάρχουν δισεκατομμύρια σε κάθε γαλαξία, από 8 βασικούς πλανήτες, μεταξύ των οποίων και η Γη μας, και από χιλιάδες μικρότερα σώματα (δορυφόροι πλανητών, αστεροειδείς και κομήτες). Ο Ήλιος αποτελεί το 99.9% της μάζας του Ηλιακού μας συστήματος.
Υπάρχουν δύο βασικά είδη πλανητών, οι μικροί, πυκνοί και βραχώδεις πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης ) και οι γιγάντιοι, χαμηλής πυκνότητας πλανήτες (Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας). Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος, και αν είχε λίγο μεγαλύτερη μάζα θα είχε μετατραπεί και αυτός σε αστέρι, παράγοντας τεράστια ποσά ενέργειας από την σύντηξη ατόμων Υδρογόνου.
Εκτός από τον Ερμή και την Αφροδίτη, όλοι οι άλλοι πλανήτες έχουν και δορυφόρους, δηλαδή μικρούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω τους. Πολλοί από τους δορυφόρους αυτούς ανακαλύφθηκαν από πρόσφατες διαστημικές αποστολές, ιδιαίτερα αυτοί των πιο απομακρυσμένων πλανητών. Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές τροχιές, οι οποίες βρίσκονται όλες, εκτός από αυτή του Πλούτωνα, στο ίδιο επίπεδο, το επίπεδο της εκλειπτικής.  Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πιο μακρινοί πλανήτες (Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδών), εκτός του Πλούτωνα, παρουσιάζουν σύστημα δακτυλίων.

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Καρέτα-Καρέτα


ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΤΟΠΟΙ
Οι θαλάσσιες χελώνες:
• είναι ποικιλόθερμες, το οποίο σημαίνει ότι
χρησιμοποιούν τη θερμότητα του περι-
βάλλοντος σαν την κύρια πηγή συντήρη-
σης της θερμότητας του σώματός τους
• έχουν πνεύμονες και αναπνέουν αέρα
• ωοτοκούν στη στεριά
• το σώμα τους προστατεύεται μέσα σε ένα
κερατοειδές καβούκι. Εξαίρεση αποτελεί
η Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
με το δερματώδες καβούκι της
• τα ενήλικα αρσενικά έχουν μακρύτερες,
παχύτερες ουρές (εικ)
Οι θαλάσσιες χελώνες ζουν στο θαλάσσιο
περιβάλλον όπου ζευγαρώνουν, τρέφονται,
μεταναστεύουν και διαχειμάζουν.
Οι θηλυκές επιστρέφουν στην ακτή για να
σκάψουν φωλιές και να ωοτοκήσουν. Οι αρ-
σενικές δε γυρνούν σχεδόν ποτέ στη στεριά.
Λίγα είναι γνωστά για τα νεανικά χρό-
νια της θαλάσσιας χελώνας. Πιστεύεται
ότι κατά το πελαγικό της στάδιο τρέφονται
πρώτα με πλαγκτόν και έντομα και μετά με
οστρακοειδή, μαλάκια και άλλους οργανι-
σμούς των ανοιχτών θαλασσών. Μετά από
το πελαγικό στάδιο οι θαλάσσιες χελώνες
ζουν σε παράκτια νερά.
Όταν έρθει η ώρα της αναπαραγωγής, οι
ενήλικες θαλάσσιες χελώνες μεταναστεύ-
ουν προς τις περιοχές ωοτοκίας. Κατά τη
διάρκεια της μετανάστευσης παρατηρεί-
ται ζευγάρωμα, όπως επίσης και στα νερά
κοντά στις παραλίες ωοτοκίας. Λίγο μετά
το ζευγάρωμα, τα θηλυκά προσεγγίζουν
τις παραλίες για να σκάψουν φωλιές και να
αφήσουν τα αυγά τους.
Το κέλυφος των αυγών είναι μαλακό και
με υφή σαν περγαμηνή. Κατά τη διάρκεια
μιας αναπαραγωγικής περιόδου ένα θηλυκό
κάνει συνήθως 2-4 φωλιές. Γενικά οι θαλάσ-
σιες χελώνες ωοτοκούν κάθε 2-4 χρόνια,
πάντα στην ίδια παραλία.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Φωτογραφίες από το σπίτι του Καβάφη
ΙΘΑΚΗ (Κ.Καβάφη)

Ἰθάκη

Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,
ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντήσεις,
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,
ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.
Νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος.
Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωινὰ νὰ εἶναι
ποῦ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ
θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους.
Νὰ σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά,
καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,
σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους,
καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,
ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά.
Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς,
νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.
Πάντα στὸ νοῦ σου νά ῾χεις τὴν Ἰθάκη.
Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου.
Ἀλλὰ μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξεις στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη.
Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θά ῾βγαινες στὸν δρόμο.
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.
Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πεῖρα,
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σημαίνουν.

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Μάθε για το όνομά σου

«Δεν έχεις τυχαία τ' όνομα σου» αγγλική παροιμία

Το όνομα εκφράζει μια ιστορία, συνήθως μια εποχή.
Μάθετε την προέλευση και την ιστορία τους...

Αγνή

Η ηθικά καθαρή, η παρθένα, η ανόθευτη. Απλή και ειλικρινής, έχει ισχυρή θέληση και σταθερό χαρακτήρα. Δίνεται ολόψυχα σ' αυτούς που αγαπά. Είναι απόλυτη και όχι πολύ ανεκτική.

Αφροδίτη

(αφρός + αναδύω), η αφρογενής, η ωραιοτάτη. Θεά της ομορφιάς, του έρωτα και της γονιμότητας. Η σύγχρονη Αφροδίτη είναι αγαπητή, ευχάριστη, θαρραλέα, και απρόβλεπτη! Λίγο άστατη, υποτάσσεται στον εκάστοτε άντρα που αγαπάει. Όχι, όμως, για πολύ.

Ευγενία

Συντηρητική και μετρημένη , αφοσιωμένη στη δουλειά της , ανήσυχη ψυχή, η Ευγενία είναι κι αυτή συμβατική στις φιλοδοξίες της.

Ελεονόρα

Σημαίνει στα λατινικά «μαλακώνω, ηρεμώ». Ρομαντική, είναι συχνά θρήσκα ή οπαδός κάποιας ανατολικής φιλοσοφίας. Έχει πρωτότυπες ιδέες και καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. Είναι αρκετά προσκολλημένη στις αναμνήσεις και σε ό,τι έχει σχέση με το παρελθόν. Της αρέσουν οι συλλογές.

Ευτυχία

Καλή τύχη. Έχει καλή καρδιά, όσο κι αν θέλει να παριστάνει την σκληρή. Δυστυχώς, όταν κάτι δεν πάει καλά έχει την τάση να τιμωρεί τον εαυτό της.

Μαρία

Το όνομα της Θεοτόκου επίσης σημαίνει θαλασσινή. Η Μαρία έχει την αίσθηση του καθήκοντος και τη μανία της τελειότητας. Της αρέσει να φαίνεται ικανή και οργανωτική και η γνώμη των άλλων μετράει πολύ γι' αυτήν.

Σοφία

Σημαίνει «ευφυΐα», «δεξιότης». Συμβολίζει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι πολύ απαιτητική από τη ζωή και τους ανθρώπους. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και μεγάλη έφεση στα γράμματα. Διαθέτει φαντασία και ξέρει να διηγείται ωραία. Της αρέσει να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής.

Χρήστος, Χριστίνα

Η σωστή ορθογραφία του ονόματος είναι «Χρίστος», αφού προέρχεται απ' τον Χριστό. Χρήσιμος, ωφέλιμος. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το πείσμα. Ποτέ δεν παραδέχονται ότι έχουν άδικο. Η επιμονή τους τούς κάνει μερικές φορές να πετυχαίνουν τα αδύνατα. Κατά τ' άλλα ο Χρήστος είναι αρκετά μοναχικός και ιδιόρρυθμος, ενώ η Χριστίνα βρίσκει την ευτυχία στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Κι οι δυο δίνουν σημασία στην οικονομική ασφάλεια.

Αθανάσιος

Ο αθάνατος, αιώνιος. Απλός κι ευγενικός, ο Αθανάσιος χρειάζεται χρόνο για να επιβληθεί. Επηρεάζεται εύκολα, έχει ανησυχίες και ψάχνει τρόπο να τις εκφράσει.

Γεώργιος

Όνομα πολλών αγίων και μαρτύρων. Ιδεαλιστής κι ενθουσιώδης, αναζητάει περιπέτειες και πνευματικές συγκινήσεις. Μοιάζει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά δειλός.

Δημήτριος

Πεισματάρης και απαιτητικός, ο Δημήτρης δεν είναι τόσο εύκολος στη συμβίωση. Καλός φίλος, αγαπάει τις αντρικές παρέες και το ποδόσφαιρο. Επηρεάζεται όμως απ' τη γυναίκα που αγαπά.

Ευστάθιος

 Δυνατός και τρυφερός χαρακτήρας, έχει αδυναμία στις υλικές απολαύσεις. Με την εμψύχωση των φίλων του και της οικογένειάς του, που του είναι απαραίτητη, πετυχαίνει επαγγελματικά. Σταθερός, καλά θεμελιωμένος.

Νικόλαος

Νίκη του λαού. Ιδιαίτερα καλόκαρδος, ο Νικόλαος μπορεί να χαρίσει και τα ρούχα που φοράει. Γλυκομίλητος, είναι η αδυναμία της μητέρας του. Το μόνο του ελάττωμα είναι ότι δε θέλει να στεναχωρεί αυτούς που αγαπάει και αναγκάζεται συχνά να λέει ψέματα.

Παναγιώτης

Έχει όλα τα άγια. Είναι δραστήριος και εργατικός. Στα νεανικά του χρόνια αφοσιώνεται στην οικογένειά του και ζει περιορισμένη ζωή, γι' αυτό, μετά από μια ορισμένη ηλικία, προσπαθεί να απολαύσει αυτά που έχασε.

Ανακοίνωση

Καλά ρούχα και μεγάλο χαμόγελο. Δευτέρα θα έχουμε το φωτογράφο στο σχολείο.Να ενημερωθούν όλα τα παιδιά του τμήματος.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΑΙΝΣΤΑΙΝ

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΙΝΣΤΑΙΝ


Υπάρχουν πέντε σπίτια πέντε διαφορετικών χρωμάτων.
Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας.
Οι πέντε ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού.
Καπνίζουν μία συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο.
'Ολοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια,
διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.

Η ερώτηση είναι: Ποιος έχει το ψάρι;


ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ο Αγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
2. Ο Σουηδός έχει σκύλο.
3. Ο Δανός πίνει τσάι.
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
6. Αυτός που καπνίζει Pall mall εκτρέφει πουλιά.
7. O ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ' αυτόν που έχει γάτες.
11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ' αυτόν που καπνίζει Dunhill.
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει BluemaSters πίνει μπύρα.
13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πΙνει νερό.

Ο Αϊνστάιν έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ό αιώνα. Υποστήριξε ότι το 98%
των ανθρώπων δε μπορούν να τον λύσουν, χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό τους.